Yerçekimi, yüzümüzde oluşan sarkmaların en önemli nedenidir. Genetik faktörlere veya fazla miktarda kilo alıp vermeye bağlı olarak zaman içinde derimizde gevşemeler oluşur. Derideki bu gevşemeler, alın ve orta yüz bölgesinde hatların aşağıya doğru yer değiştirmesi ile sonuçlanır. Alt yüz ve boyun bölgesinde ise deri bollukları yüz şeklinin bozulmasına yol açar, buna ‘yüz ovalinin bozulması’ diyoruz. Çene altı ile boyun arasındaki açı düzleşerek özellikle profilden kişinin yaşlı görünümüne yol açar. Çene altında ‘gıdı’ dediğimiz yağ birikintileri de buna eşlik edebilir.

Boyundaki yağ birikintileri derinin gergin ve hastanın genç olduğu durumlarda liposuction (vakumla yağ alma) ile giderilebilr. Bu konuda hasta seçimi ve cerrahın tecrübesi çok önemlidir, çünkü boyun derisi yüz derisinden daha incedir ve içindeki yağlar boşaltıldığında sarkmaya çok müsaittir. Kişisel tecrübelerime göre bu konuda erkekler daha şanslıdır, çünkü kadın hastalara oranla derileri daha kalındır ve liposuctionu daha iyi tolere ederler.Yaşları genç bile olsa, çene altındaki yağ dokusu fazla miktarda olan hastalar, liposuction sonrası oluşan deri bolluklarının giderilmesi için aynı seansta boyun germe ameliyatına aday olarak eğerlendirilmelidir.

Boyun germe ameliyatı, genellikle yüz germe ameliyatının devamı olarak uygulanır. Bazen de yüzdeki problem sadece alt yüze aittir, bu durumda boyun germe planlanır.

Boyun germe ameliyatı iyi bir planlama yapmak şartıyla izlerin en iyi saklanabildiği estetik ameliyatlardandır. Kişisel tekniğimde ben kulak önünden geçen kesi izlerini tercih etmiyorum. Dış kulak yolunun içeriye bakan yönünde kesileri başlatıp, kulak memesinin çevresinden hemen kulak arkasına geçiyorum, böylece ilk günlerde bile izlerin saklanması mümkün oluyor. Boyun germe ameliyatının etkilli ve sonuçlarının da dayanıklı olmasını sağlamak amacıyla derinin altındaki boyunun gevşemiş olan kas ve fasyalarını kulak arkasına doğru ince askı dikişleri ile şekillendiriyorum, yani bir nevi boyuna bir korse uygulanmış oluyor. Sonrasında deri bollukları alınarak, deri emilebilen dikişlerle kapatılıyor, bunlar sayesinde dikiş almak gerekmiyor. Kulak arkasına ertesi gün alınmak üzere dren yerleştiriliyor.

Boyunda eğer çene altından başlayıp aşağıya doğru inen bantlar belirgin ise, o taktirde çene ucunun hemen altından yapılan 2-3 cm lik bir kesi ile bu bantlar gevşetiliyor, birbirinden uzaklaşmış olan yüzeyel kaslar tekrar orta hatta birleştirilerek (platismaplasti), boyunun tekrar gergin ve mükemmel konturlu olması sağlanıyor.

Ameliyat öncesinde 10 gün kadar sigara, aspirin ve E vitamini kullanmayı kısıtlamak gerekiyor. Ameliyat genel anestezi veya sedasyon eşliğinde lokal anestezi ile hastane koşullarında gerçekleştirilmektedir. Ameliyat sonrası ağrı minimaldir, bazı hastalar hafifçe gerginlik hissederler. Ameliyat sonrasında giydirilen özel andaj-korse, 4-5 gün sonraki kontrole kadar kullanılmalıdır. Ertesi gün drenler alınacağından 1 gece hastanede yatmak uygun olur.

Boyun germe ameliyatından 1 hafta sonra işe ve sosyal hayata dönmek mümkün olur.

Ameliyatın sonucu ve sonucun dayanıkllılğı, uygulanan tekniğe bağlıdır. Genelde sadece derinin gerildiği ameliyatların sonucu doğal olmaktan uzaktır. Uyguladığım ‘korse platismaplasti’ tekniğinin estetik yönden üstün ve hastanın deri kalitesine bağlı olarak en az 10 yıl,bazen de ömür boyu kalıcı etkili olduğunu öne sürmek mümkündür.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. 

Tavsiye Edilen Yazılar