Büyükada – San Pacifico Kilisesi

San Pasifico’nun Roma Katolik Kilisesi, Meşrutiyet Mahallesi’nde, iskelenin 350 metre kadar güneyinde, Lala Hatun Sokağı ve Yeni Sokak’ın kesişiminde yer almaktadır. Burası, Neo-Gotik tarzda yapılmış, tahtadan bir çatıya sahip büyük bir kilisedir. 1865 – 1866 seneleri arasında Fransiskenler tarafında inşa edilmiştir. Mihrabın altında, İtalyan ressam Giovanni Battista tarafından yapılmış ve San Pacifico ile iki yanında […]

Büyükada – Hamidiye Camisi

Adanın en güzel camilerinden birisi olan cami, Tepeköy yamacında, Cami Sokağı’nda ve iskelenin 500 metre güney tarafında yer almaktadır. Hamidiye Camisi , 1892 – 1893 yılları arasında, Osmanlılar Dönemi’nde  2. Abdülhamit tarafından  yaptırılmıştır. Osmanlı mimarisinin klasik şaheserlerine benzemeyen melez bir tarz göstermektedir. 1894 depereminde hasar gören cami, 1901 – 1906 yılları arasında onarılmıştır. Cami ana girişine çift […]

Adalar Müzesi

İstanbul’un ilk çağdaş kent müzesi olan Adalar Müzesi, Adaların oluşumundan bugüne gelen hikayesini yüzlerce obje, 20 bin belge, 6 bin fotoğraf, yüzlerce belgeleme çekimi, film ve sözlü tarih kayıtlarından oluşan kuruluş koleksiyonu ile ziyaretçilerine sunmaktadır. Müze özellikle Adaların kentsel tarihine odaklanan Osmanlıca belge arşivine sahiptir.

Büyükada – Hristos Manastırı

Söylentilere göre, manastır Bizans zamanında yaptırılmış. İmparator I. Manuel Comnenus tarafından 1158 senesinde hazırlanan listede bu kiliseden üstü kapalı da olsa bahsediliyor olması bu söylentileri desteklemektedir. Manastır, Osmanlı zamanında zor zamanlar yaşadıysa da, İstanbul’daki Rum bezir yağı tüccar loncasının desteği ve Feneriote asilzadesi Pascharnikos Christodoulos Vlachoutsis tarafından yapılan bağışlar sayesinde bu zorluklara dayandı. Patrik V. […]

Büyükada – Rum Yetimhanesi

Bu yapı, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük tahta binasıdır. Bu yapı, burayı Monte Carlo tarzı bir kumarhaneye sahip, Prinkipo Palas isimli büyük bir otel olarak kullanmayı planlayan Fransız bir şirket tarafından 1898 senesinde yapıldı. Ancak, Sultan II. Abdül Hamit böyle bir tesise izin vermeyi reddetti ve otel hiçbir zaman açılmadı. Bundan sonra, […]

Büyükada – Aya Yorgi Manastırı

Aziz George Koudonas Manastırı, adadaki iki tepe içersinde en güneyde yer alan Yüce Tepe’de bulunmaktadır. Adanın ortasındaki meydandan bu manastıra ulaşan bir yol vardır. Söylentiye göre, manastır II. Nicephorus’un (963-9) hükümdarlığı sırasında, 963 senesinde kurulmuş. Tarihte ilk defa, I. Manuel Comnenus’un 1158 yılında hazırladığı listede bu manastırdan söz edilmektedir. Yunanca “çanlar” anlamına gelen Koudonas ismi, […]

Büyükada – Splendid Palas Hotel

23 Nisan Caddesi’nin ilerisinde solda Otel Splendid Palas (eski Splendid Oteli), 1911’de kurulmuş, adanın ayakta kalan en eski ve en büyük oteli. Otel büyüleyici avlusu, özgün dönem mobilyaları ve eşyalarıyla birlikte, döneminin zarif bir örneğidir.

Büyükada – Surp Asdvadzadzin Kilisesi

Kadıyoran Caddesi’ne girildiğinde solda Surp Asdvadzadzin Kilisesi bulunmaktadır. Bu kilise, İtalyan Rönesansı’nın neo-klasik tarzında inşa edilmiş olup, 1856 – 1858 yılları arasında tamamlanmış büyük bir kilisedir.

Büyükada Troçki Evi

Yıkık Sivastopol Köşkü (Troçki’nin evi) Çankaya Caddesi’nden kuzey sahiline uzanan Hamlacı Sokağı’nda, bakımsız bahçesi içerisinde ayakta durmaktadır. Leon Troçki ise Rusya’dan sürülmesinin ardından, otobiyografisini ve Rus Devrim Tarihi adlı kitabını yazdığı Büyükada’da, 1929-33 yılları arasında yaşamıştır. Troçki Büyükada’yı 17 Haziran 1933 tarihinde terketti ve bir daha da buraya geri dönmedi. Adadaki tecriti dışında, Troçki buradaki […]

Büyükada – Hacapulo Köşkü

Çankaya Caddesinde (Nizam) 10527 m2‘lik bir alanda yeralan 44 numaralı üç katlı görkemli ahşap köşk, evvelce geniş bahçeli kârgir iki haneli (eklentiler), motor ve hamamlı olarak Bayan Ermione adı­na kayıtlı iken, sonradan İstanbul’un ta­nınmış Rum zenginlerinden Kirvako HaCopulos’un mülkiyetine girmiştir. Hacopulos’un ülkeyi terketmesi üzerine Hazineye intikal eden köşk, Murat Pinyatoğlu tarafından satın alınmıştır Ancak I. […]