Ihlamur Kasrı, Beşiktaş’ta İstanbul’un güzel köşklerinden birisidir. Beşiktaş, Yıldız ve Nişantaşı arasında kalan Ihlamur Vadisi’nin, 18. yüzyıl Tersane eminlerinden Hacı Hüseyin Ağa’ya ait olan ve bu yüzden Hacı Hüseyin Bağlan adıyla tanınan bir mesire yeri olduğu bilinmektedir. Sultan III. Ahmed döneminde padişaha ait bir hasbahçeye dönüştürülmesine karşın, 19. yüzyılın ikinci yansına kadar Hacı Hüseyin Bağlan olarak bilinen bu alan, Sultan I. Abdülhamid (1774-1789) ve Sultan lll. Selim (1789-1807) dönemlerinde de ilgi çekmiştir. Sultan Abdülmecid’in (1839-1861) Osmanlı tahtına geçmesiyle birlikte yeni yapılaşmalara gidilmiş, Beşiktaş’ta Dolmabahçe Sarayı, Küçüksu’da Küçüksu Kasrı ve Ihlamur Mesiresi’nin bulunduğu bu alanda da Ihlamur Kasırları’nın yapımına başlanmıştır.

Sultan Abdülmecid Ihlamur Mesiresi’ne bugünkü kasırları yaptırmadan önce de sık sık gelir, buradaki sade ve küçük bağ evinde dinlenir kimi konukların, bu arada ünlü Fransız ozanı Lamartine’i burada kabul ederek görüşürdü.

Mimari ve İç Mekan
Yüksek çevre duvarlarının sınırlandırdığı 24.724 m2 ağaçlıklı bir alan içindeki Nikoğos Balyan’ın yaptığı bu iki yapı, yapıldıktan 1849-1855 yıllarından bu yana kimi zaman Nüzhetiye kimi zaman da Ihlamur Kasırlar adıyla anılmıştır. Törenler için düşünülen ve kullanılan Merasim Köşkü, ilginç ve hareketli kabartmalar ve ön cephesindeki Barok merdiveniyle çarpıcı bir mimarlığa sahiptir. ıç süslemelerinde, Osmanlı sanatında 19. yüzyılda tercih edilen motifler ve kalem işleri kullanılmış, Avrupa’nın çeşitli üsluplarındaki mobilyalar ve döşeme unsurlarıyla belirli bir bütünlük sağlanmıştır.

Padişahın maiyeti, kimi zaman da haremi tarafından kullanılan Maiyet Köşkü ise, Merasim Köşkü’ne oranla daha küçük ve daha yalındır. Sultan Abdülmecid’in genç yaşta ölümünden sonra, Sultan Abdülaziz de (1861-1876) ağabeyinin sevdiği bu yapılara ve çevreye ilgi göstermiş, meraklı olduğu horoz ve koç döğüşleriyle güreşlerin bazılarını bu bahçede yaptırmıştır. Sultan Mehmed Reşad’ın da (1909-1918) zaman zaman kullandığı yapıda, İstanbul’u ziyaret eden Bulgar ve Sırp krallar ağırlanmıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra 1966 yılında TBMM Milli Saraylar bünyesine katılan Ihlamur Kasırları’nın Merasim Köşkü bir müze-saray olarak ziyarete açık tutulmakta, Maiyet Köşkü ve bahçenin bir bölümünde kafeterya hizmetleri yapılmaktadır.

Öte yandan yine bahçede, yakın bir geçmişe dek lojman olarak kullanılan Cumhuriyet dönemi yapısı da, müze-sanat ilişkisini kuran yeni işleviyle özellikle çocukların, güzel sanatlardaki becerilerini geliştiren resim, heykel ve tiyatro çalışmalarını sürdürdükleri mekanlar olarak faaliyet göstermektedir.

Tavsiye Edilen Yazılar